aparat

aparat
aparat I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. aparatacie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przyrząd służący do wykonywania określonych czynności, które są efektem zachodzących w nim procesów, zjawisk fizycznych lub chemicznych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aparat fotograficzny, telefoniczny, rentgenowski. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'system wzajemnie powiązanych instytucji i urzędów wraz z zatrudnionymi w nich ludźmi, dysponujący odpowiednimi środkami i uprawnieniami do kierowania określonymi sektorami życia państwowego lub społecznego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aparat polityczny. Aparat władzy. Aparat finansowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'system metod i środków służących do osiągnięcia zamierzonego celu, a w szczególności do weryfikacji uprzednio postawionej hipotezy; aparatura': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aparat badawczy, pojęciowy, dowodowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zespół narządów organizmu żywego przeznaczony do pełnienia określonych funkcji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aparat ruchowy, czuciowy, węchowy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}aparat II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos IIIa, Mc. aparatacie, pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wyrażające (w zależności od intonacji) sympatię lub dezaprobatę określenie człowieka sprytnego, dowcipnego, zaskakującego zachowaniem i pomysłami, przebojowego cwaniaka, łobuza, kombinatora lub kawalarza; agregat, agent' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • aparat — APARÁT, aparate, s.n. 1. Sistem de piese care serveşte pentru o operaţie mecanică, tehnică, ştiinţifică etc. Aparat de radio. Aparat telegrafic. 2. Sistem tehnic care transformă o formă de energie în alta. 3. Ansamblu de organe anatomice care… …   Dicționar Român

  • aparat — apàrāt m <G aparáta> DEFINICIJA 1. tehničko sredstvo koje uključenjem u rad izvršava svoj program ili omogućuje neku korisnu radnju [radioaparat; telefonski aparat; aparat za gašenje; uključiti/isključiti aparat]; uređaj 2. žarg. avion (ob …   Hrvatski jezični portal

  • apàrāt — m 〈G aparáta〉 1. {{001f}}tehničko sredstvo koje uključenjem u rad izvršava svoj program ili omogućuje neku korisnu radnju [radio∼; telefonski ∼; ∼ za gašenje; uključiti/isključiti ∼]; uređaj 2. {{001f}}žarg. avion (ob. ratni ili u neposrednoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apărat — APĂRÁT adj. v. adăpostit. Trimis de siveco, 07.11.2008. Sursa: Sinonime …   Dicționar Român

  • aparát — a m (ȃ) 1. priprava za opravljanje določenega dela: aparat dela brez napake; vključiti aparat; električni aparat; optični aparati / rabi se samostojno ali s prilastkom: brivski, projekcijski, radijski, rentgenski, telefonski aparat; aparat za… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • aparat — m IV, D. u, Ms. aparatacie; lm M. y 1. «urządzenie spełniające określone zadania w wyniku zachodzących w nim procesów fizycznych lub chemicznych, które w przeciwieństwie do działania maszyn nie służy do przetwarzania lub wytwarzania energii… …   Słownik języka polskiego

  • aparat — <lat.> 1. tex. Alət, cihaz, qurğu. Radio aparatı. Aparatla əyirmə. 2. İdarə və ya təsərrüfatın müəyyən sahəsində xidmət edən müəssisələrin məcmusu. Dövlət aparatı. // Bir idarənin və ya təşkilatın bütün işçiləri, ştatı. 3. fiziol.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aparat — a|pa|rat Mot Agut Nom masculí …   Diccionari Català-Català

  • aparát — s. n., pl aparáte …   Romanian orthography

  • aparat — is., Alm. Apparat 1) Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçaları 2) Araç gereç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”